Yazılarda Ara

Yasemin Mart

Yasemin Mart Hakkında

E-posta Adresi:

Yasemin Mart Tarafından Yazılan Yazılar


Görünen, hissedilen, varlığından haberdar olunan tüm doğa güzellikleri herkes için bir kelimenin karşılığı nispetinde anlam bulur. Yağmur yağmadan, suyu görmeden, taşı göstermeden, toprağa dokunmadan bunları işitme engellilerle söyleşmemiz için ortak bir dil paylaşmalıyız.  Bu ortak dil varlığı bağ kurmamızı temin eder. Denizi, ırmağı, nehiri tek bir hareket ile anlatmak mümkün değildir. Türkçemizde olduğu gibi nasıl her biri farklı kelimeler ise, bu dilde de farklı farklıdır.  

 İşaret dilinde Doğa’yı tarif etmek için sarf ettiğimiz bazı kelimeler:    


 Söyleştiğimiz her sözcüğün birbiri ile bağını kuran, anlatmak istediklerimize nokta koyan eylemlerimiz hakikatin içinden çağıldadıkça hâl ve hareketlerimize bürünür. Ömürlerimizi vaktin içinde sarf edip saf ve temiz olmaya yol yürüdükçe hâlden fiil, fiilden hâl olur; arı duru hayat çeşmesinden içer, ömür bolluğuna erişir. Vaktimiz düşündüğümüz, yaptığımız hareketlerin güzelliği ile güzelleşir.

Her dilde muhabbetin hâli olan söylemek eylemi ile başlayalım:           

 


Konuşmak; halini anlatmak, sen olmayanı anlamak ve sen olmayanın hüznünden, sevincinden, gönlünden bütün evreni bulmaya çalışmak, kendine ayna tutmak için yeryüzü yaratılalı beri biz insanlara bahşedilmiş kabiliyet. Bu bahşedilmiş yetiyle lisanımızca kelimeleri yan yana dizer onlarla söyleşiriz. Yaşayıp ömrünü sürdüren her insanın taşıdığı ruhu, onu benzerini aramaya, bulduğu insan suretiyle anlaşmaya, söyleşmeye iter. Düşüncelerimizi, aklımızı,  her vakit ehil kılmak, eğitmek üstünde tutalım ki sarf ettiğimiz kelimelerin her harfi bile yaratılış gayemizden uzak olmasın. 


Hepimiz farkında olmadan öğrenilmiş dürtülerle kültürel etkilerin de katkısıyla vücut dili ile konuşur; kelimelerin vurgusunu kuvvetlendiririz. Hatta bazen sadece mimik ve hareketlerle söylemek istediklerimizi anlatırız. İşaret dili yüz mimiklerine zenginlik katarak oluşmuş ayrı bir vücut dilidir. Bu sebeple güzeldir, manayı zenginleştirir, bu dili öğrenmiş her birey için bir dil kazanma hükmündedir. İnsanlarla söyleşme deryasının güzelliklerinden biridir.