EEEH Dergi Konuk Yazarlık Politikası

 

EEEH Dergi ekibi olarak, konuk yazar olmak isteyen arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Konuk yazarlığa ilişkin hak ve sorumlulukları; “Yazarlar”, “Yazı” ve “Süreç” başlıkları altında aşağıda bulabilirsiniz. Anılan kurallara uyulması gerektiğinin ve belirtilen hususlara aykırı yazıların dergimiz sayfalarında yer bulamayacağının bilinmesini rica ederiz.

 

Yazarlar

 1. Konuk yazarların devamlı yazı yazma zorunlulukları yoktur. Engellilik temelinde ilgilerini çeken bir konuda istedikleri zaman bir ya da birden çok yazı yazabilirler.
 2. Konuk yazarlar, asıl yazarların üye olduğu e-posta grubuna üye olamazlar.
 3. Konuk yazarların yazılarının yayımlanabilmesi için dergimize üye olmaları gerekmektedir.
 4. Konuk yazarlar, dergimizde yayımlanan yazılarının tüm haklarını EEEH Dergi’ye devretmiş sayılırlar. Yazı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez ve başka bir yerde yayımlayamazlar. Ancak yazının bağlantısını istedikleri biçimde ve kaynak göstermek koşulu ile paylaşabilirler.
 5. Yazarlar, yazılarındaki fikir ve iddialarından kendileri sorumludur ve yazı içeriğinde aynen kullanılan ancak kaynağı belirtilmeyen düşünce, fikir ve iddialar ile yine yazar tarafından alıntı yapılıp yazı içeriği veya sonunda belirtilmeyen kaynakların yazının yayımından önce tespiti halinde, yazar uyarılarak kaynak göstermesi talep edilir. Yazar tarafından kaynak gösterilmezse, gönderilen yazı yayına alınmaz. Kaynak gösterilmediğinin yazının yayımından sonra tespiti halinde, ilgili yazı derhal yayından kaldırılır ve bir sonraki sayıda, Editörden kısmında, durum okuyucu ile paylaşılır. Doğacak telif hakkı taleplerinden EEEH Dergi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. Konuk yazarlar, yazı kurulunun talep ettiği değişiklikleri öngörülen süre içerisinde yapmakla yükümlüdür. Belirtilen değişiklikleri yapmayan veya yapmayı uygun bulmayan yazarların yazılarını geri çektikleri kabul edilir. Değişikliklere ilişkin detaylı bilgi, yazıların gözden geçirilmiş haliyle birlikte dergi e-postası aracılığı ile konuk yazar tarafından belirtilen e-posta adresi kullanılarak konuk yazarlara sunulacaktır.

 

Yazılar

 1. Gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, engellilikle ilgili ve din, dil, ırk, felsefi inanç, siyasi düşünce, etnik köken, doğuştan gelen ve değiştirilemeyecek özellikler ve cinsiyete ilişkin ayrımcı ve küçük düşürücü ya da ötekileştirici ifadeler içermeyen orijinal çalışmalar olmalıdır.
 2. Yazılar Word belgesinde yazılmalı, yazarın tam adını ve e-posta adresini içermelidir.
 3. Yazılar, Türkçe dilbilgisi ile temel yazım ve imla kurallarına uymalıdır. Teknik amaçlı kullanılan ve Türkçe karşılığı bulunmayan kavramlar hariç, Türkçe kelimeler kullanılmaya özen gösterilmelidir. Çok fazla hata içeren yazılar değerlendirmeye alınmadan önce, düzeltilmesi için yazara geri gönderilebilir.
 4. Yazıda alıntı yapıldıysa ya da diğer gerekli durumlarda, Sorumluluk yazı sahibine ait olup 5’inci maddede belirtilen hususlar uygulanır.

 

Süreç

 1. Dergimize üye olunduktan sonra, konuk yazarlar EEEH Dergi anasayfasında yer alan “Konuk Yazarlık” bağlantısını kullanarak Konuk Yazarlık Politikasına ilişkin açıklamaları okuyup onayladıktan sonra, e-posta adresimize yazılarını göndermelidir. Başka yolla ulaştırılan yazılar dikkate alınmayacaktır.
 2. Dergimize gönderilen yazılar değerlendirmeye alındıktan sonra, yayımlanıp yayımlanmayacağına Dergi Yazı Kurulu’nun oy çokluğu ile karar verilir.
 3. Yayımlanmasına karar verilen yazılar, düzeltmelerinin yapılması için yazarına gönderilir veya gerekli görülmesi halinde editör tarafından düzeltilir.
 4. Yazı kurulu yazarın onayını almaksızın, yazı üzerinde anlamı değiştirmeyecek değişiklikler ve düzeltmeler yapma hakkına sahiptir.
 5. Düzeltmeleri yapılan yazılar, Yazı Kurulunun uygun gördüğü bir sayıda yayımlanır.

 

Yazılarınızı,

eeehdergi@engelsizerisim.com

E-posta adresine gönderebilirsiniz