Yazılarda Ara

İŞARET DİLİNDE EYLEMLER

 Söyleştiğimiz her sözcüğün birbiri ile bağını kuran, anlatmak istediklerimize nokta koyan eylemlerimiz hakikatin içinden çağıldadıkça hâl ve hareketlerimize bürünür. Ömürlerimizi vaktin içinde sarf edip saf ve temiz olmaya yol yürüdükçe hâlden fiil, fiilden hâl olur; arı duru hayat çeşmesinden içer, ömür bolluğuna erişir. Vaktimiz düşündüğümüz, yaptığımız hareketlerin güzelliği ile güzelleşir.

Her dilde muhabbetin hâli olan söylemek eylemi ile başlayalım:           

 

Söylemek: Sağ elimizin başparmak, yüzük parmak, serçe parmağı kapalı ve avuç içinde, işaret parmağı ve orta parmak dudak hizasından hitap ettiğimiz kişiye doğru birbirinin zıt yönünde aşağı yukarı hareket ederek ilerletiriz.

 

Susmak: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmak, başparmak kapalı ve avuç içinde işaret parmağı yukarı bakar vaziyette iken dudağımıza bir defa dokundururuz; hemen ardından, bütün parmaklar kapalı, avuç içinde işaret parmağımızı dudağımıza dokundururuz.

 

Sormak: Sağ elimizin ve sol elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmağı kapalı, avuç içinde iken başparmağımız ve işaret parmağımız hafifçe bükeriz. Sol elimizin bükük vaziyetteki işaret parmağını sağ elimizin bükük vaziyetteki başparmağının parmak ucuna kondurup şekli bozmadan hitap ettiğimiz kişiye doğru yöneltiriz. Bu aynı zamanda işaret dili alfabesindeki  “S” harfinin karşılığıdır.

 

Bilmek: Sağ elimizin parmakları birbirinden aralı ve başparmak yukarı bakar vaziyette iken, çenemiz hizasına bir defa başparmağımızı dokundururuz.

 

Seyretmek: Sağ elimizin parmakları birbirine bitişik; başparmağımız biraz aralı ve avuç içi sağ tarafa bakar vaziyette iken; serçe parmağımız, yüzümüzü sağ tarafından aşağıya doğru bir defa indiririz.

 

Yürümek: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, başparmağı kapalı, avuç içinde orta parmak ve işaret parmağı açık, birbirinden aralı iki parmağın parmak uçları yere dik aşağı bakar vaziyette iken; birbirinin zıt yönde birkaç defa hitap ettiğimiz kişiye doğru ileri geri hareket ettiririz.

 

Paylaşmak: Sağ ve sol elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmakları bükük, başparmak işaret parmağının içerisinde her iki elimizin baş ve işaret parmaklarını birbirine dokundurup hemen ardından avuçlarımız açık hitap ettiğimiz kişiye doğru yöneltiriz.

 

Özlemek: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmağı kapalı, avuç içinde başparmağımız ve işaret parmağımız hafif bükük, parmak uçları birbirine değer vaziyette iken; yüzümüzün sağ tarafına (şakak bölgesine yakın) koyup birkaç defa başparmak ve işaret parmak uçlarımızı birbirinden ayırıp birleştiririz.

 

Söz vermek: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmağı bükük, başparmak işaret parmağının içerisinde dudağımıza (işaret parmağımızı) hafifçe dokundurup ileriye doğru götürürüz. Hemen ardından, sağ elimiz avuç içi yukarı bakar vaziyette iken; hitap ettiğimiz kişiye doğru ileri yöneltiriz.

 

Çağırmak: Sağ elimizin avuç içi yukarı bakar ve omuz hizasından uzak (kolumuz açığa yakın) vaziyette iken; hafifçe hem kolumuzu büküp hem de parmaklarımızı avuç içine yaklaştırarak kendimize doğru getiririz.

 

Uyanmak: Sağ ve sol elimizin serçe parmak, yüzük parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmağı ve yüzük parmağı birbirine bitişik ve yere paralel vaziyette iken her iki elimizde sağ veya sol omzumuzun üzerinde başparmaklar, bitişik olan parmakların uçlarına bir defa dokunur ve bırakırız. 

 

Akıl etmek: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmağı kapalı, avuç içinde iken; başparmak ve işaret parmağımızı hafifçe bükeriz. Bu aynı zamanda işaret dili alfabesindeki “C” harfinin karşılığıdır. C şeklindeki parmaklarımızı yüzümüzün sağ tarafına (şakak bölgesine yakın) dokundururuz. Hemen ardından, sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmağı bükük, başparmak işaret parmağının içerisinde iken; kolumuz hafif bükük, sağ bileğimizi aşağıya doğru düşürürüz.   

 

Sevmek: Sağ elimizin parmakları birbirine bitişik, serçe parmağımızı kalbimizin üzerinden sağ alt tarafa doğru hafifçe kaydırırız. “sevilmek” sözcüğünü de aynı hareket ile gösterebiliriz. Burada mimikler önem kazanır.

 

Bulmak: Sağ elimizin serçe parmak, yüzük parmak, orta parmak ve başparmağı kapalı, avuç içinde serçe parmak yere bakar vaziyette, işaret parmağı açık, elimiz omuz hizasından uzak (kolumuz açığa yakın), işaret parmağımızı yavaşça bükerken, kolumuzu da katlayarak kendimize doğru getiririz.

 

Okumak: Sağ ve sol elimizin parmakları birbirine bitişik, gövdemizin biraz önünde ve avuç içi yukarı bakar vaziyette iken; kafamızı hafifçe sağ ve sola çeviririz.

 

Eylediğimiz her fiilin, iyi ve güzel olandan geçmesini umut ederim. 


Sesli Dinle

Yorumlar

Yorum mevcut değil.