Yazılarda Ara

SÖZCÜKLERLE ANLAŞMANIN HALİ

Konuşmak; halini anlatmak, sen olmayanı anlamak ve sen olmayanın hüznünden, sevincinden, gönlünden bütün evreni bulmaya çalışmak, kendine ayna tutmak için yeryüzü yaratılalı beri biz insanlara bahşedilmiş kabiliyet. Bu bahşedilmiş yetiyle lisanımızca kelimeleri yan yana dizer onlarla söyleşiriz. Yaşayıp ömrünü sürdüren her insanın taşıdığı ruhu, onu benzerini aramaya, bulduğu insan suretiyle anlaşmaya, söyleşmeye iter. Düşüncelerimizi, aklımızı,  her vakit ehil kılmak, eğitmek üstünde tutalım ki sarf ettiğimiz kelimelerin her harfi bile yaratılış gayemizden uzak olmasın. 

Bu makalede, meslek grupları ve onların çağrıştırdığı birkaç kelimeyi göstermek niyetiyle yola çıktım.      

Meslek: Sağ elimizin bütün parmakları kapalı yumru vaziyetinde iken sol elimizin başparmak ve orta parmağı sağ bileğimizi kavrar ve birkaç defa içerisinde çevirir. Cümle kurarken “benim mesleğim” diyerek sözü uzatmadan kısa ve net olarak “mesleğim” ifadesi kullanır işaret diliyle iletişim kuran insanlar. Burada bize dudak hareketleri yardımcı olur.

Çalışmak: Sağ elimizin ve sol elimizin serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmağı kapalı ve avuç içimizde işaret parmağı bükük vaziyette iken başparmak işaret parmağının içerisine girer (İkinci büküm yerine oturur.). Serçe parmakları, zemine bakar ve kollar yan dururken, iki elimiz de bileklerden itibaren içten dışa olmak üzere birkaç kez yuvarlak çizerek hareketi tamamlar.

İş başvurusu: “Çalışmak, iş”; bunlar hemen hemen aynı anlamı ifade ettikleri için işaret dilindeki karşılığı da aynıdır. “Başvuru” kelimesinin işaret dilindeki hareketi, sağ elimizin işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı ve avuç içinde iken parmağımızı şakağımızın (alnın sağ tarafı) olduğu bölgeye bir defa vururuz. Arada kopukluk olmadan yine sağ elimizle ve serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmak kapalı, avuç içinde işaret parmağı bükük vaziyette iken önümüzden hitap ettiğimiz kişiye doğru ileri götürürüz.

Mezun: Sağ elimizin parmakları birbirine bitişik; başparmağımız biraz aralı ve avuç içi aşağı bakar şekilde; sol elimiz, avuç içi yukarı bakar biçimde ve parmak uçları hafif bükük durumda iken sağ elimiz, sol elimizin avucunun içinden bir defa aşağı doğru kayar.

Öğretmen: Sağ elimiz hafif yumru, parmaklar tam kapalı değil, kolumuz bükük ve parmak uçları karşıya bakar şekilde iken yumrumuzu hafif şekilde iki defa açıp kapatırız.

Eğitim: Sağ el ve sol elimizin serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmağı bükük vaziyette iken başparmak, işaret parmağının içerisinde (İkinci büküm yerine oturur.), kollarımız hafif bükük, vücudumuzun sol tarafında aşağı yukarı kollarımızla beraber birkaç defa gider, gelir.

Sınıf: Sağ elimizin işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı ve avuç içinde, sol kolumuz aşağı doğru sarkık vaziyette iken sağ elimizin işaret parmağını, sol kolumuzun üst kısmına değdirip sırasıyla orta parmak, yüzük parmak ve serçe parmağımızı açıyoruz.  

Yazar: Sol elimiz yan duracak şekilde (serçe parmak altta, başparmak üstte), parmakları birbirine bitişik ve parmak uçları karşıya bakar vaziyette iken sağ elimizde serçe parmak, yüzük parmak ve orta parmağı kapalı, avuç içinde işaret parmağı bükük, başparmak, işaret parmağının içerisinde ikinci büküm yerinde oturur. Sanki kalem varmış ve yazıyormuşuz gibi sol elimizin avucunun içinde gezdiririz.

Kitap: Sağ el ve sol elimizin parmakları bitişik ve iki elimizin de avuç içleri birbirine yapışık vaziyetteyken ellerimizi iki defa açıp kapatıyoruz.

Doktor: Sağ elimizin işaret parmağı hafif bükük, diğer parmaklar kapalı ve avuç içinde iken sol elimiz yumru şeklinde ve parmak uçları yere bakar vaziyette, sağ elimizin işaret parmağı bileğimize birkaç defa vurur.

Muayene: Sol elimizin avuç içi, vücudumuza yapışık ve karnımızın sağ tarafında dururken; sağ elimiz, onun üzerine parmak uçlarıyla iki defadan fazla vurur; aynı hareketi karnımızın sol tarafında tekrar eder.

Mimar: Sağ el ve sol elimizin başparmak ve işaret parmak uçları birbirine bitişik, diğer parmaklar birbirinden aralı ve avuç içleri zemine bakar şekilde iken vücudumuzun biraz önünde, hafifçe kollar açık birkaç defa her iki elimizi de kollarımızın büküm yerlerinden ileri geri doğru hareket ettiririz. Bu hareket aynı zamanda “ölçmek, plan” kelimelerinin de karşılığıdır.

Eser: Bu sözü kullanabilmek için “eski” ve “inşa” kelimelerini birleştirmemiz gerekir. Sağ elimizin işaret parmağı hafif bükük, diğer parmaklar kapalı ve avuç içinde iken parmağımızı dudağımızın sağ boşluk kenarına dokundurup sağ omzumuzun üstüne doğru getiriyoruz. Hemen ardından, sağ el ve sol elimiz avuç içleri aşağı bakar şekilde birbirlerinin üzerinde iken altta kalan elimizi üste geçiriyoruz (Bu hareketi birkaç defa tekrarlıyoruz.).    

Mühendis: “Mimar” kelimesi için yaptığımız hareketten küçük ve göğüs bölgemize daha yakın, sağ el ve sol el birbirine daha yakın, ileri geri doğru hareket ettiririz.

Elektrik: Sağ elimizin işaret parmağı ve orta parmağı birbirine bitişik, zemine bakar şekilde, diğer parmaklar kapalı ve avuç içinde sol elimizin işaret parmağı ve orta parmağı birbirine bitişik, zemine bakar şekilde, diğer parmaklar kapalı, avuç içinde sağ elimizin açık iki parmağı, sol elimizin açık iki parmağının üzerinde sürtünür.

Bilgisayar: Klavye üzerinde yazı yazıyormuş gibi sağ ve sol elimizin parmaklarını kullanarak hareket ettiririz.

Memur: Sağ elimizin başparmak ve işaret parmak birbirine bitişik, diğer parmaklar birbirinden aralı, avuç içi karşıya bakar şekilde iken elimizi havaya yazı yazıyormuş gibi sağ tarafa doğru küçük hareketlerle yöneliriz.

İşaret dilinde karşılık bulan kelimeleri çoğaltarak seyrimize güzellik katmayı, söz hanemizi güçlendirmeyi sürdürmek umuduyla!   


Sesli Dinle

Yorumlar

Yorum mevcut değil.