Yazılarda Ara

ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU VEYA ÖZEL DURUMU OLAN ADAYLARA YAPILAN SINAV UYGULAMALARI

Merhaba arkadaşlar. Bu ay sizlere, hepimizin yolunun en az bir kez kesişmiş olduğu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanarak; 09.04.2018 tarihinde yayınlanan, Engelli/Sağlık Sorunu veya Özel Durumu Olan Adaylara Yapılan Sınav Uygulamaları Raporu’ndan söz etmek istiyorum. Rapora, ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Çalışmanın danışma kurulunda, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Atılım Üniversitesi Rektörü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeleri ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü yer alırken, rapor, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma ATAK tarafından hazırlanmış.

 

Söz konusu çalışmanın giriş kısmında, engelliliğin uluslararası düzenlemelerdeki durumuna ve ülkemizdeki tarihsel sürecine değinildikten sonra, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, örnekleme yöntemi ile yapılan bir istatistiksel çalışmaya dayanılarak; engelli nüfus dağılımından söz edilmiş. Yine aynı bölümde, ÖSYM’nin amacının engelli adayların diğer adaylarla ve diğer engelli grupları ile aralarında dezavantajların ortadan kaldırılarak; herkesin, sadece bilgi ve becerilerinin ölçülebildiği sınav ortamlarının hazırlanması olduğu; bu çerçevede, sınavlarda ihtiyaç duyulan okuyucu ve işaretleyiciler için bilgilendirme toplantıları yapıldığı; alternatif iletişim ve sınav materyalleri ile teknikleri geliştirilerek; engelli adaylar için uygun sınav ortamları hazırlandığı ifade edilerek; engelli/sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların, bu özel ihtiyaçlarının, ÖSYM’ye ulaştırılan sağlık raporlarının değerlendirilmesi sonucu tespit edildiği belirtilmiş.

 

Engelli/sağlık sorunu veya özel durumu olan adayların, özel salonlarda sınava alınabilmeleri için; üniversite ya da devlet hastanelerinden alınmış Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Sağlık Kurulu Raporlarının onaylı bir örneğini, ihtiyaca göre gerekli alanlar işaretlenerek doldurulan Engelli/Sağlık Bilgi Formunu, engel/sağlık durumunu belirtir dilekçeyi ve aday bilgi formunu, ilgili sınavın başvuru süresi içerisinde, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent/ANKARA adresine ulaştırmaları gerektiği belirtilmiş. Engel bilgi formu doldurulurken, soru kitapçığı okuma durumu, cevap anahtarı işaretleme durumu, sınav salon tercihi, sınav salonuna erişim durumu, sınava getirilebilecek ilaç-materyallerin, dikkatli biçimde ve ihtiyaca en uygun şekilde doldurulması gerekmektedir. Zira bu bilgiler, sınav giriş belgelerine de işlenmekte ve salonlara yerleştirilirken, yapılan eksiksiz işaretlemeler sayesinde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Burada kendi deneyimimden bir örnek vereyim. Ben Braille daktilo kullanıyorum. Engelli aday bilgi formunu doldururken, bu materyali belirtmiş olduğumdan; ÖSYM’nin tüm sınavlarında, sınav giriş belgemde, “Braille daktilo kullanabilir.” ibaresi yer alıyor. Bu nedenle, bu formun, ihtiyacınıza en uygun şekilde doldurulması oldukça önemli arkadaşlar.

 

Ayrıca, yine raporda, sınavda zorunlu olarak kullanılacağı, engelli/sağlık durumu bilgi formunda belirtilen; ancak, kullanımı sınav güvenliğini zedeleyecek alet, araç gereç ve materyalin, kullanımı için, 2017 yılına kadar, ÖSYM tarafından, özel salonlar ve hatta binalar belirlenerek; sadece 14 sınav merkezinde bu adaylar sınava alınabiliyorken; 2018 yılından itibaren, ÖSYM’nin “Herkes İçin Her Yerde Olmak” ilkesi kapsamında, Türkiye’nin tüm illerinde, söz konusu aletleri kullanmak zorunda olan adayların sınava alınacakları belirtilmiş.

 

Engelli salonlarında yapılan tüm sınavların, ÖSYM tarafından salonlara gönderilen saatlere entegre kameralarla kayıt altına alındığı da belirtilmiş. Burada benden bir tavsiye, salona girdiğinizde saatin yerini sorun ve soruların zorluk ya da kolaylığına göre, arada bir başınızı kaldırıp; bir gülümseme ya da somurtma gönderin. Çünkü, ben bundan sonra öyle yapacağım.

 

Raporda sürekli engeli bulunan adaylar için uygulanan sınav yöntemlerinden de bahsedilmiş. Görme engeli bulunan adaylar için, tercihlerine göre, hem okuyucu hem işaretleyici; ya da yalnız işaretleyici görevlendirildiği; adayın tercihine göre, 9 ya da 14 punto ile yazılmış soru kitapçıkları verildiği; yalnız EKPSS’de, 16 ve 18 puntoluk soru kitapçıklarının verilebildiği belirtilmiş. Ayrıca, soru kitapçığını kendisi okumayı tercih eden adaylar için, 2018 yılında yapılacak sınavlardan başlamak üzere; ek süre verileceği; görme engelli adaylar için ise bu uygulamanın zaten yapılmakta olduğu; ayrıca, karmaşık ifadeli, grafik ve şekil içeren sorulardan, görme engelli adayların muaf tutulduğu ve puan hesaplaması yapılırken, muaf sorular dikkate alınarak; değerlendirme yapıldığı ve bu durumun sınav sonuç belgelerinde belirtildiği de ifade edilmiş. E-sınav uygulamalarında, görme engelli adayların talep etmeleri halinde, ekran okuyucu veya ekran büyüteci yardımı ile sınava alınacakları ve 2018 yılından itibaren yapılacak sınavlarda, ekran büyüteci kullanan adaylara da ek süre verileceği belirtilmiş.

 

Sınav giriş belgelerinde, “İşitme cihazı/biyonik kulak” yazılı olan adayların, bu cihazları ile sınav salonuna alındıkları; ancak, söz konusu cihazların, salon görevlisi tarafından, sınav başlamadan teslim alınarak; sınav bitiminde, ilgiliye teslim edildiği; bu cihazların mutlaka üzerinde kalmasını isteyen adaylar için, 2018 yılından itibaren 81 ilde uygulanmaya başlanan özel sınav binalarında sınava giriş yerleri belirlendiği; istemsiz sesler çıkaran işitme engelliler için, tek başlarına sınava alınma uygulamalarının yapıldığı da yine raporda ifade edilmiş.

 

Yine raporda, bedensel engelli adaylardan talep edenlere işaretleyici yardımı verildiği; Serebral Palsi hastaları için ise, hem okuyucu hem işaretleyici yardımı verildiği; engel/sağlık bilgi formunda merdiven çıkamayacağını ya da çıkmakta zorlandığını belirten adayların, sınav salonlarının giriş katlarında ya da asansörlü sınav binalarında sınava alındıkları belirtilmiş.

 

Süreğen hastalık, dil ve konuşma bozukluğu, zihinsel (Mental Retardasyon) ve sınıflanamayan bölümlerinde yer alan adaylar ise, diğer engelli grubunda değerlendirilmiş ve bu adaylar için de talep etmeleri halinde, işaretleyici/okuyucu yardımı, tekli salonlarda sınava alınma ve sağlık raporunda özellikle öğrenim güçlüğü yaşadığı belirtilen adaylar için ek süre uygulamaları yapıldığı ifade edilmiş.

 

Geçici sağlık sorunu yaşayan adayların, alçı ve benzeri tıbbi materyallerle, bu materyallerin gerektirmesi halinde, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş salonlarda ve yine gerek duyulması halinde, işaretleyici ve okuyucu yardımı ile sınava alındıkları da raporda belirtilmiş.

Raporun devamında, ÖSYM tarafından 2014-2017 yılları arasında yapılan sınavlara giren engelli/sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara ilişkin grafik ve dağılım tablolarına yer verilmiş. Ayrıca, EKPSS ve Kura ile atamaya ilişkin özetleyici bilgilere değinilerek; söz konusu sınav ve kuralların, Devlet Personel Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli biçimde yürütüldüğü; sınavda yer alan soruların, üniversitelerin ilgili engel gruplarına yönelik akademik çalışmalar yürüten birimlerinden seçilen öğretim üyelerince hazırlandığı; böylece her adayın kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda sorularla karşılaşmasının sağlandığı vurgulanmış.

 

Raporun sonuç kısmında ise, ÖSYM tarafından, engelli/sağlık sorunu veya özel durumu olan adaylar için, sınav koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ve teknolojik gelişmeler ve diğer imkânlar doğrultusunda, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği halinde, koşulların her geçen gün iyileştirildiği ifade edilmiş.

 

Görüldüğü gibi arkadaşlar, çizilen tabloya göre her şey günlük güneşlik. Bize de sadece ders çalışmak düşüyor o zaman.


Sesli Dinle

Yorumlar

Yorum mevcut değil.